Најновата промоција на Qatar Airways, Month of Qatar Airways in Macedonia.
Промоцијата започнува на 9-ти Јули и ќе трае до 23-ти Јули, а ги опфаќа следните дестинации:

ORIGIN

DESTINATION

BOOKING CLASS

TOTAL FARE INCL TAXES

SKP

SYD

Q

€ 1,223

SKP

SYD

T

€ 1,147

SKP

MEL

Q

€ 1,318

SKP

MEL

T

€ 1,223

SKP

MEL

O

€ 1,158

SKP

PER

Q

€ 1,278

SKP

PER

Q

€ 1,278

SKP

PER

T

€ 1,177

SKP

PER

O

€ 1,108

SKP

BJS

Q

€ 753

SKP

BJS

T

€ 706

SKP

SHA

Q

€ 762

SKP

SHA

T

€ 650

SKP

SHA

O

€ 641

SKP

SHA

W

€ 598

SKP

CAN

Q

€ 881

SKP

CAN

T

€ 827

SKP

HKG

Q

€ 678

SKP

HKG

T

€ 640

SKP

EBB

Q

€ 839

SKP

EBB

T

€ 788

SKP

JNB

Q

€ 759

SKP

KGL

Q

€ 954

SKP

KGL

T

€ 895

SKP

KRT

Q

€ 920

SKP

KRT

T

€ 838

SKP

LOS

Q

€ 804

SKP

ZNZ

Q

€ 710

SKP

ZNZ

T

€ 681

SKP

KTM

Q

€ 684

SKP

KTM

T

€ 644

SKP

BOM

Q

€ 665

SKP

BOM

T

€ 626

SKP

BKK

Q

€ 572

SKP

BKK

T

€ 539

SKP

JKT

Q

€ 720

SKP

JKT

T

€ 671

SKP

JKT

O

€ 631

SKP

KUL

Q

€ 707

SKP

KUL

T

€ 663

SKP

TYO

Q

€ 727

SKP

TYO

T

€ 682

SKP

CPT

Q

€ 747

SKP

CPT

T

€ 704

SKP

DUR

Q

€ 773

SKP

DUR

T

€ 727

SKP

MPM

Q

€ 784

SKP

MPM

T

€ 738

SKP

NBO

Q

€ 627

SKP

NBO

T

€ 596

SKP

SEZ

Q

€ 732

SKP

SEZ

T

€ 690

SKP

CCJ

Q

€ 709

SKP

CCJ

T

€ 665

SKP

DEL

Q

€ 650

SKP

DEL

T

€ 610

SKP

HAN

Q

€ 561

SKP

HAN

T

€ 528

SKP

MNL

Q

€ 669

SKP

MNL

T

€ 624

SKP

PNH

Q

€ 914

SKP

PNH

T

€ 851

SKP

SGN

Q

€ 627

SKP

SGN

T

€ 587

SKP

SIN

Q

€ 604

SKP

SIN

T

€ 567

SKP

DPS

Q

€ 713

SKP

DPS

T

€ 665

SKP

HKT

Q

€ 599

SKP

HKT

T

€ 562

SKP

SEL

Q

€ 705

SKP

SEL

T

€ 664

SKP

CTU

Q

€ 610

SKP

CTU

T

€ 576

SKP

CMB

Q

€ 597

SKP

CMB

T

€ 566

SKP

MLE

Q

€ 634

SKP

MLE

T

€ 599

SKP

HGH

Q

€ 605

SKP

HGH

T

€ 571

Во прилог подолу се и условите под кои се достапни авио картите од најновата кампања:

  • Времетраење: од 9-ти Јули до 23-ти Јули
  • Период на патување: од 9-ти Јули, 2018 до 31-ви Март, 2019
  • Промоцијата не важи во периодот на висока сезона и тоа: (од 16-ти Декември 2018 до 10-ти Јануари 2019)
  • Седиштата се ограничени
  • Промоцијата важи само за повратни авионски карти

 
За подетални информации можете да се обратите во нашата канцеларија.

Срдечен поздрав

Тимот на Авионет