ОПИС

За патување до 20.04.2016 – цена од 500 евра
За патување од 21.04.2016 – 20.06.2016  – цена од 550 евра
Продажба до 25.04.2016

*Во цените не е вклучена сервисната такса за издавање на картата