ОПИС

Havana – од 779 евра
Punta Cana – од 855 евра
Bogota – од 879 евра
Buenos Aires – од 849 евра
Lima – од 1099 евра
Montevideo – од 1199 евра
Porto Alegre – од 819 евра
Panama City – од 879 евра
Rio de Janeiro – од 699 евра
Sao Paolo – од 709 евра
Brasilia – од 819 евра
Santiago de Chile – од 1059 евра
San Juan – од 889 евра
St Martin – од 869 евра
Fort de France (Martinique) – од 779 евра
Point a Pitre (Guadeloupe) – од 779 евра
Mauritius – од 989 евра
Antananarivo – од 1099 евра
Reunion – од 999 евра

Период на продажба: 05-25.04.2016. Период на патување: 05.04.2016 - 25.06.2016. и 20.08.2016 - 31.10.2016. Период на патување - Havana: 05.04.-25.06.2016 и од 20.08.-31.10.2016 Период на патување - Punta Cana: 05.04.-31.10.2016 Минимален престој: 7 дена / или викенд Максимален престој: 3 месеци Промена на карта и рефундација не се дозволени, само во случај патниците да се одбиени за виза, при што се одобрува целосна рефундација.