Опис

Париз е најголем и главен град на Франција.Градот е поделен на два дела со реката Сена на поголем северен Десен брег и на помл Јужен брег.Париз претставува политичко образовно и културно средиште на Француската држава,и е еден од најважните градови во Европа.Градот е и еден од најзначајните светеки градови и во него се сместени и седиштата на УНЕСКО И ОЕЦД.

Во него се наогаат многу знаменитости и туристички атракции.Со историја долга два милениуми овој град е место на едни од најзначајните историски случки и центар на светската уметничка култура.Поради ова Париз годишно го посетуваат до 30 милиони туристи и е најпостена туристичка дестинација, a е познат и како Град на Светлината.

Париз е поделен на 12 области(аеродисмани) кои се распоредени по спирална шема почнувајки од првиот во центарот.
Урбаниот дел од Париз без сателитските приградски населби има над 12.089.098 жители и е еден од најголемите во Европската Унија.

Париз со светот е поврзан со 3 гоелеми аеродоми и 6 главни железнички станици.Првиот поголем аеродром е CHARLES DE GAULLE (CDG) , вториот е BEAUVAIS TILLE(BVA) i tretiot ORLY(ORL).
Скопје со Париз е директно поврзан со аеродромот BEAUVAIS TILLE(BVA) ,два пати неделно секој понеделник и петок.

Loading Maps